ஆருட ஜோதிடம்

தொலைபேசி மூலமாக தொடர்புகொள்ளும்போது, தொடர்புகொள்ளும் நேரத்தை கொண்டு அவர்களுக்கு எந்த பாவக விவரம் தேவையோ அதையும் மேலும் அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய திசை புத்தி விபரங்களையும் தொலைபேசியில் தெரிவிக்கப்படும் அதன் பின் அவர்கள் நேரில் வந்து அவர்கள் பிறந்த நாள் விவர அடிப்படையில் அவர்களுக்கு கொடுப்பினை எத்தனை சதவீதம் உள்ளது என்பதை விளக்கத்துடன் தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது